Skip to main content

Nedanstående bilder visar behandling steg för steg med Powerlite hudförbättring

Fina linjer, förslappad hud, förstorade porer

Steg 1:
Collagen och elastinfibrer förstörs på grund av solen (UVA) vilket gör att huden ej kan behålla sin fuktighet. Detta orsakar fördjupningar i huden (epidermis).

Steg 2:
Ljuset appliceras på huden och omvandlas till värmeenergi. Collagenet i huden (dermis) värms upp till nära den punkt där det koagulerar vilket stimulerar hudens självläkande mekanismer så att collagenet förnyas.

Steg 3:
Collagenets förnyelse gör att nätet av collagen och elastinfibrer återformas, du återfår spänsten i huden samtidigt som fina linjer och förstorade porer reduceras.

Steg 4:
Färdigt resultat syns efter cirka tre veckor

 

<br><br><b>Åldersfläckar, ytliga blodkärl</b>
Åldersfläckar, ytliga blodkärl

Steg 1:
Åldersfläckar etc. finns i det basala hudlagret. Ytliga blodkärl finns i det översta lagret av dermis.

Steg 2:
Ljuset träffar huden och omvandlas till värmeenergi. Området som behandlas (blodkärl, pigment, melanin) värms upp och förstörs utan att skada omliggande vävnad.

Steg 3:
När målet är förstört omvandlas det till en substans som försvinner med hudens förnyelsecykel.

Steg 4:
Färdigt resultat syns efter cirka tre veckor.