Nina Rawshani, Leg. Läkare, sedan lite mer än 10 år och är idag specialist inom akutsjukvård samt blivande specialist inom anestesi- och intensivvård. Certifierad inom injektionsbehandling.
Värdegrunden i det dagliga arbetet är att vara lyhörda för kundernas behov, ge god information kring behandlingsmöjligheter och att göra det yttersta för att du som kund skall vara nöjd och trygg. Ett strukturerat och väl genomfört arbete samt en bra helhetsupplevelse vid varje behandling är det som eftersträvas.

Arbetssätt:
Konsultation och medicinsk genomgång
Innan behandlingarna genomförs alltid en konsultation där vi går igenom dina önskemål och tankar kring resultatet. Du som kund får fylla i en hälsodeklaration som är en medicinsk genomgång för att säkerställa behandlingarna och minimera risker för eventuella biverkningar. En fotodokumentation innan och efter behandling genomförs i journalföringssyfte. Det kan också vara av värde de gånger du som kund vill följa ett behandlingsresultat. All dokumentation följer sedervanlig sekretesshantering.

Behandlingen:
Du får noggrann information om behandlingarna, råd kring hantering, förväntade effekter och när du skall återkomma vid eventuella bieffekter. Biverkningar är sällsynta men genom tydlig och god information får du som kund en trygghet i att veta när du skall kontakta din behandlare. Innan påbörjad behandling erbjuds smärtlindring i form av kräm. Själva behandlingen tar vanligtvis ca 15-30 min beroende på vilket område du önskar behandla.

Återbesök:
Du som kund rekommenderas att komma på ett återbesök då du har funderingar kring resultatet, är i behov av påfyllning eller annat som rör den behandling som genomförts. En del kan även lösas via skriftlig kontakt eller via telefon.
· Återbesök Botox (ca 2 efter behandling) – gäller det mindre ”touch up”, korrigering som beror på behandlare eller ojämnt resultat så är dessa alltid kostnadsfria. Gäller det större korrigeringar/ påfyllnad på tidigare utfört arbete, så tillkommer en mindre kostnad på 500kr.
· Återbesök Fillers (ca 2 efter behandling) – korrigering som beror på behandlare eller ojämnt resultat korrigeras kostnadsfritt. Fillers återbesök innebär i de allra flesta fall en kostnad utifrån ordinarie prislista då det ofta handlar om behov av volym. Individuell bedömning bör göras på plats.

Vad är fillers?
Fillers består av hyaluronsyra som är en sockermolekyl som finns naturligt i vår kropp. Den omger bland annat leder, bindväv och finns även i ögats glaskropp. Hälften av all hyaluronsyra som finns i kroppen finns i huden. Dess huvudsakliga uppgift är att dra till sig och bibehålla vatten.
Det finns idag väldigt många producenter av fillers. Vi arbetar endast med CE märkta fillers, främst med Allergans produk, Juvederm. Allergan är ledande aktörer på marknaden med mycket dokumentation och även en del forskning bakom sig. Hyaluronsyran i dessa produkter är icke-animalisk/biokemiskt tillverkad för att efterlikna kroppens egna hyaluronsyra, därför är resultaten inte permanenta. Beroende på vilken av dessa som används samt andra kringliggande och individuella faktorer är durationen olika lång. Fråga gärna din behandlare på plats.
Fillers används i estetiskt syfte genom att fylla ut en volymförlust, återfukta huden (genom att den drar till sig vätska) och släta ut fina eller djupare linjer. Fillers fungerar även utmärkt för att skulptera ansiktet och ändra på konturer.

Vem får inte behandlas med fillers?

– Gravida eller ammande
– Vid pågående infektion i behandlingsområdet, feber eller sjukdomskänsla
– Tidigare allergisk reaktion mot produkten
– Vid användning av isotretinoin de senaste 6 månaderna
– Genetisk syndrom som Ehler-Danlos

Att tänka på efter behandling:

– Du skall inte vidröra behandlat område på 8h
– Ingen pulshöjande aktivitet på 1-2 dygn
– Undvik starkt solljus, bastu, ångbad och kalla temperaturer på 1-2 dagar
– Undvik smink i 24h

Vanligaste biverkningarna som kan uppstå:
– Blåmärken
– Rodnad och svullnad – beror ofta på injektionen i sig och är egentligen en helt naturlig reaktion, tydligast oftast dagen därpå (is och receptfria antihistaminer kan användas tills svullnaden lagt sig). En kraftig, tilltagande eller kvarstående symtom rekommenderas kontakt med läkare för bedömning.
– Allergisk reaktion
– Synliga eller kännbara klumpar- relaterat till injektionsteknik och beror oftast på att filler har blivit placerat för ytligt och ojämnt. Kan oftast åtgärdas med massering eller hyalase.
– Migration av filler- kan uppstå vid extensiv träning efter behandlingen, flygresa direkt efter behandling, eller vid extensiv massering av området.
– Infektion – vid reaktion med svullnad, rodnad, värmeökning med utgångspunkt från instickstället kan infektion misstänkas. Likaså feber och allmänpåverkan. Kräver bedömning och eventuellt antibiotika.
– Skov av herpes, akne
Vid eventuella symtom rekommenderas du att alltid höra av dig för bedömning. Om du äter magnecyl, antiinflammatoriska (Voltaren, Ipren, Naproxen mm) eller andra blodförtunnande kan du lättare få blödning vid injektion. Diskutera detta alltid med din behandlare.

Botox

Botox är en förkortning för botulinumtoxin typ A och är ett protein som används som läkemedel för muskelavslappning. Inga permanenta skador skall ske på vävnaden och effekterna av botox är återgående. ”Argrynkan”, pannan och ”kråksparkar” är de vanligaste områdena för behandling. Effekten av botoxbehandlingen kommer först efter ca 5-7 dagar. Full effekt har du först efter 14 dagar och oftast varar den mellan 3-4 månader. Vi rekommenderar inte att behandlingen utförs oftare än två månader emellan då det finns risk för resistensutveckling (botoxen kan ha sämre/ utebliven effekt över tid).

Vem får inte behandlas med botox?
– Gravida eller ammande
– Vid pågående infektion i behandlingsområdet
– Tidigare allergisk reaktion mot produkten
– Muskel- och nervsjukdom som ALS, Myastenia gravid eller Lambert-Eaton syndrom

Att tänka på efter behandling:
– Ej gnugga eller massera området
– Ingen överdriven mimik
– Ingen pulshöjande aktivitet i 1-2 dygn
– Undvik smink i 24h

Vanligaste biverkningarna som kan uppstå:
– Blåmärken
– Rodnad och svullnad (receptfria antihistaminer kan användas tills svullnaden lagt sig)
– Allergisk reaktion
– Huvudvärk (vanlig biverkan de 2 första dagarna efter administrering)
Hängande ögonlock kan upplevas som en biverkan (pga lågt gående administrering eller spridning av botoxet efter gnuggning av området. Varar oftast 3-5 veckor).
Vid eventuella symtom rekommenderas du att alltid höra av dig för bedömning. Om du äter magnecyl, antiinflammatoriska (Voltaren, Ipren, Naproxen mm) eller andra blodförtunnande kan du lättare få blödning vid injektion. Diskutera detta alltid med din behandlare.

Hyalase

Hyalase är ett enzym som bryter ner hyaluronsyra. Om du har klumpar som ej går att massera ut eller bara är missnöjd med din behandling så går det att åtgärda med Hyalase.
Vem får inte behandlas med Hyalase?
– Allergi mot bistick (bigift innehåller hyalase)
– Känd allergi mot Hyalase
– Gravida eller ammande

Hur går behandlingen till?
Vi utför alltid ett allergitest innan vi påbörjar behandlingen. Vi kommer att injicera en liten dos Hyalase på överarmen och avvakta 5-10 min. Om ingen allergisk reaktion uppkommer så går vi vidare med behandlingen. Hur många ml du behöver beror på vilket område du önskar behandla. I läppar räcker det oftast att börja med 1 ml. Behandlingen är något smärtsam, dock snabbt övergående. Full effekt av Hyalase uppnås efter 1-2 veckor och kan behöva upprepas beroende på vilken typ av filler du önskar ta bort.

Prislista:
Botox: (panna, glabella, kråksparkar, ögonbrynshöjning, gummy smile, Bunny smile, rökrynkor, sur mungipa, apelsinhaka)
1 område: 2100kr
2 områden: 2800kr
3 områden: 3500kr
Fillers:
0,5 ml: 2500kr (läppar)
1 ml: 3500kr